Enter your keyword

Betalingsvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN

  1.  Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
  2.  Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht bij de patiënt wanner in de gereserveerde tijd geen andere patiënten kunnen worden behandeld.
  3. De declaraties van de fysiotherapeut dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  4. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofddom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen
  5. Indien de patiënt in verzuim verkeert is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de patiënt.
  6. Fysiopraktijk Buizerd zal voor patiënten die bij verzekeraars waarmee Fysiopraktijk Buizerd een overeenkomst heeft, de nota rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij sturen. . Indien de verzekering van de patiënt de nota niet aan Fysiopraktijk Buizerd vergoedt, brengt Fysiopraktijk Buizerd de kosten in rekening bij de patiënt.
  7. De patiënt kan zich niet aan betaling van een door de fysiotherapeut gegeven behandeling onttrekken wanneer achteraf blijkt dat hij hiervoor niet verzekerd is, dan wel wanneer zijn zorgverzekeraar niet bereid is behandelnota’s te restitueren.

MAAK EEN AFSPRAAK MET UW THERAPEUT

Erik van Wegen – Fysiotherapeut

Buizerd 1
3752 SG Bunschoten-Spakenburg

033 – 298 61 16

Laatste nieuws

Fysiotherapie Erik van Wegen scoort 9.3

Fysiotherapie Erik van Wegen scoort 9.3

Afgelopen week zijn er certificaten uitgedeeld onder fysiotherapeuten in Nederland. Hierbij heeft fysiotherapeut Erik van Wegen de topscore van 9.3 ...

Praktijk Erik van Wegen “in balans” met 5 jaar topscore.

Praktijk Erik van Wegen “in balans” met 5 jaar topscore.

Al 5 jaar topscore bij Fysiotherapie Erik van Wegen Voor het 5e jaar op een rij heeft fysiotherapeut Erik van Wegen de topscore van 9.2 gehaald voor ...

Liever bankhangen dan bewegen

Liever bankhangen dan bewegen

Liever bankhangen dan bewegen Ruim twee derde van de Nederlandse pubers verkiest chillen met vrienden en bankhangen boven sporten. Gemiddeld brengt de ...