Enter your keyword

Betalingsvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN

  1.  Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
  2.  Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht bij de patiënt wanner in de gereserveerde tijd geen andere patiënten kunnen worden behandeld.
  3. De declaraties van de fysiotherapeut dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  4. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofddom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen
  5. Indien de patiënt in verzuim verkeert is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de patiënt.
  6. Fysiopraktijk Buizerd zal voor patiënten die bij verzekeraars waarmee Fysiopraktijk Buizerd een overeenkomst heeft, de nota rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij sturen. . Indien de verzekering van de patiënt de nota niet aan Fysiopraktijk Buizerd vergoedt, brengt Fysiopraktijk Buizerd de kosten in rekening bij de patiënt.
  7. De patiënt kan zich niet aan betaling van een door de fysiotherapeut gegeven behandeling onttrekken wanneer achteraf blijkt dat hij hiervoor niet verzekerd is, dan wel wanneer zijn zorgverzekeraar niet bereid is behandelnota’s te restitueren.

MAAK EEN AFSPRAAK MET UW THERAPEUT

Erik van Wegen – Fysiotherapeut

Buizerd 1
3752 SG Bunschoten-Spakenburg

033 – 298 61 16

Laatste nieuws

Topscore 9.6 bij Fysiotherapie Erik van Wegen

Topscore 9.6 bij Fysiotherapie Erik van Wegen

Over het jaar 2021 heeft fysiotherapeut Erik van Wegen de topscore van 9.6 gehaald voor het certificaat “praktijk met zorg”. Dit certificaat wordt ...

Bent u verzekerd bij Menzis, Hema of Anderzorg

Bent u verzekerd bij Menzis, Hema of Anderzorg

Helaas past de ingenomen positie van deze verzekering niet meer bij mijn praktijkvoering. Ik heb hierom besloten geen samenwerking meer met deze ...

Revalidatie coronapatiënten

Revalidatie coronapatiënten

Erik van Wegen heeft de cursus “revalidatie coronapatiënten” met goed gevolg afgesloten.